مهندسی عصر صنعت اعلا - عصا

مهندسی عصر صنعت اعلا - عصا


ویدئوها


طراحی و ساخت منیفلد هیدرولیک تاپ درایو ح ...

منیفلد هیدرولیک, تاپ درایو حفاری, کنترلر هیدرولیک

محصولات / خدمات

شیرهای اطمینان و تخلیه فشار با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

شیرهای اطمینان و تخلیه فشار با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

سامانه های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

سامانه های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بال کیت های ساخته شده از انواع آلیاژها و سوپرآلیاژها جهت سیلینگ فلز با فلز -

بال کیت های ساخته شده از انواع آلیاژها و سوپرآلیاژها جهت سیلینگ فلز با فلز

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

اکومولاتورها و رزروارهای هیدرولیک(استاندارد نفتی و هواپیمایی) -

اکومولاتورها و رزروارهای هیدرولیک(استاندارد نفتی و هواپیمایی)

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

سیلینگ های گرافیتی/ فنری/فلزی تجهیزات دوار با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

سیلینگ های گرافیتی/ فنری/فلزی تجهیزات دوار با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

پمپ های سوخت و هیدرولیکی با کاربردهای خاص بر اساس استانداردهای هواپیمایی -

پمپ های سوخت و هیدرولیکی با کاربردهای خاص بر اساس استانداردهای هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای هواپیمایی

ساخت، طراحی و مشاوره در زمینه تسترهای عملکردی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

ساخت، طراحی و مشاوره در زمینه تسترهای عملکردی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

تجهیزات هیدرولیکی/پنوماتیک/ مکانیکی ریخته گری شده با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

تجهیزات هیدرولیکی/پنوماتیک/ مکانیکی ریخته گری شده با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بال نات اسکروها با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

بال نات اسکروها با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بیرینگ های کروی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی -

بیرینگ های کروی با استانداردهای نفتی و هواپیمایی

بسته بندی : بر اساس دستورالعمل مشتری

استاندارد : استانداردهای نفتی و هواپیمایی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر پویا باهمت
پست الکترونیک :
تلفن: +982156277223 +982156277109
نمابر :+982156277223
آدرس: تهران، احمد آباد مستوفی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مرکز همکاری های بین الملل

ارسال پیامبه بالا بروید